«Προτάσεις Ε.ΣΑμεΑ. για τη λήψη μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους ενόψει του σχεδίου επικαιροποίησης του μνημονίου»
«Προτάσεις Ε.ΣΑμεΑ. για τη λήψη μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους ενόψει του σχεδίου επικαιροποίησης του μνημονίου»

Προς : κ. Αντ. Σαμαρά Πρωθυπουργό

κ.  Ευ. Βενιζέλο, Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ

κ. Φ. Κουβέλη, Πρόεδρο ΔΗΜΑΡ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών»

 

Θέμα: «Προτάσεις Ε.ΣΑμεΑ. για τη λήψη μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους ενόψει του σχεδίου επικαιροποίησης του μνημονίου»

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κύριοι Πρόεδροι,

Στην παρούσα κρίσιμη περίοδο με δεδομένη τη δεινή οικονομική θέση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους απαιτείται η λήψη πρόσθετων προστατευτικών μέτρων κατά το σχεδιασμό νέων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, βάσει του σχεδίου επικαιροποίησης του μνημονίου το οποίο ήρθε τις τελευταίες δύο ημέρες στο φώς τη δημοσιότητας και ενόψει του κατεπείγοντος νομοσχεδίου του Υπουργείο Οικονομικών που αφορά σε επείγοντα φορολογικά και λοιπά οικονομικά θέματα.

Στο σχεδιασμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών από το Υπουργείο Οικονομικών και όλων ανεξαιρέτως των Υπουργείων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:

α) το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία/χρόνια πάθηση,

β) το προαναφερθέν πρόσθετο κόστος που βαίνει αυξανόμενο σε περιόδους οικονομικής κρίσης και το οποίο επωμίζονται σε μεγάλο ποσοστό τα ίδια τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους λόγω μείωσης έως και κατάργησης κοινωνικών παροχών,

γ) στον καθορισμό εισοδηματικών κριτηρίων για την ένταξη των δικαιούχων σε οικονομικά και κοινωνικά μέτρα θα πρέπει να μην συνυπολογίζεται για λόγους αρχής τα πάσης φύσεως αναπηρικά επιδόματα όπως, εξωϊδρυματικό, απολύτου αναπηρίας, προνοιακό, διατροφικό, επίδομα ανικανότητας κ.λπ.

Στη συνέχεια του εγγράφου παραθέτουμε τις προτάσεις μας επί των οικονομικών θεμάτων που κυριαρχούν στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή.

Α. Νέος φόρος ακινήτων - ΕΕΤΗΔΕ.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ. ζητάει κατά την επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ και πληρωμή του από τη ΔΕΗ και τη φετινή χρονιά:

α) να διασφαλιστεί η επιβολή μειωμένου συντελεστή 0,5 του τέλους,  όπως ίσχυε μέχρι σήμερα για τους αναπήρους και τα πρόσωπα που έχουν στη φροντίδα άτομα με βαριά αναπηρία.  .

β) να εξεταστούν εκ νέου οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μειωμένου τέλους στα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη και το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Ως εκ τούτου ζητούμε να αυξηθεί το ποσό της συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας του ατόμου με αναπηρία το οποίο αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις ένταξης στο μειωμένο συντελεστή.

γ) να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις μειωμένου συντελεστή του τέλους και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67%, δεδομένου ότι το ποσοστό αναπηρίας για κατηγορίες αναπηρίας/χρόνιας πάθησης μόνιμες και μη αναστρέψιμες: όπως: κινητικές αναπηρίες (ακρωτηριασμοί), κώφωση - βαρηκοϊα, αιμορροφιλία, θαλασσαιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης  με επιπλοκές, συγγενείς καρδιοπάθειες, άτομα με ψυχική αναπηρία,  καθορίζεται στο 67%.

δ) εφόσον η πληρωμή του ΕΕΤΗΔΕ συνεχίζει να συνδέεται με το λογαριασμό της ΔΕΗ θα πρέπει να προβλεφθεί η προστασία όλων των καταναλωτών με αναπηρία/χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία από τη διακοπή ρεύματος σε περίπτωση αδυναμίας τους να καταβάλλουν το ειδικό τέλος ακινήτου. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τα άτομα με αναπηρία που αναμένουν επί πολλούς μήνες που υπερβαίνει και τον ένα χρόνο την πιστοποίηση αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ και ως εκ τούτου έχει ανασταλεί η χορήγηση πάσης φύσεως επιδομάτων, σύνταξης και άλλων κοινωνικών παροχών.

ε)Ανάλογα ειδικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για τα άτομα με αναπηρία/χρόνια πάθηση και τις οικογένειές τους κατά το σχεδιασμό του νέου φόρου ακινήτων που θα ισχύσει το έτος 2014.

Β. Πρόγραμμα στήριξης δανειοληπτών.

Ειδικές ρυθμίσεις θα πρέπει να προβλεφθούν για τα άτομα με αναπηρία, χρόνια πάθηση και τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία που έχουν προχωρήσει στην σύναψη δανείων στεγαστικών, καταναλωτικών και λοιπών δανείων. Οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ έχουν ως εξής:

α) Στις ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις θα πρέπει να  ενταχθούν τα άτομα με αναπηρία χρόνια πάθηση καθώς και τα πρόσωπα (γονείς σύζυγοι κηδεμόνες) που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Σύμφωνα και με το άρθρο 7 του ΚΦΕ (ν. 2238/94)  το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που βαρύνουν φορολογικά ένα πρόσωπο καθορίζεται σε ποσοστό 67% και άνω.

β) Για τους δανειολήπτες που ανήκουν οι ίδιοι σε κατηγορία αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης  ζητούμε να καθοριστεί με σαφήνεια ότι στις ρυθμίσεις υπάγονται τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το οποίο διαπιστώνεται με γνωμάτευση αρμόδιας αρχής για την πιστοποίηση εφόσον αυτή βρίσκεται σε ισχύ.

γ) Κατά τον καθορισμό εισοδηματικών κριτηρίων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος κάλυψης αναγκών αναπηρίας και να μην συνυπολογίζεται στο εισόδημα οιοδήποτε αναπηρικό επίδομα.

δ) Οι ρυθμίσεις του προγράμματος δανειοληπτών που παρουσιάστηκαν από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίζουν ως γενική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα τη μείωση του φετινού εισοδήματος κατά 20% σε σχέση με το εισόδημα του 2010 . Λαμβάνοντας υπόψη το πρόσθετο κόστος για την κάλυψη των επιμέρους αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία έχουμε ζητήσει να μην ισχύσει η ανωτέρω γενική προϋπόθεση για την ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Το εισόδημά τους έχει μειωθεί έτσι και αλλιώς λόγω πρόσθετων παραγόντων που έχουν αυξήσει το κόστος ζωής  τους, όπως είναι η αύξηση της συμμετοχής τους στις δαπάνες για τη θεραπευτική και φαρμακευτική τους αγωγή, η υποβάθμιση έως και συρρίκνωση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, η μείωση έως και κατάργηση κοινωνικών παροχών.

δ)Τέλος, στο πρόγραμμα στήριξης δανειοληπτών θα πρέπει να υπαχθούν χωρίς προϋποθέσεις και κριτήρια -πχ. προϋπόθεση ενημερότητας του δανείου-  οι έχοντες αδυναμία να πληρώσουν τις δανεικές τους υποχρεώσεις εξαιτίας της μακρόχρονης διακοπής χορήγησης της σύνταξής ή των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας λόγω αναμονής στους στις λίστες των ΚΕΠΑ. Το θέμα μπορεί να διευθετήθηκε με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση μόνο όμως για τους συνταξιούχους αναπηρίας. ¨Είναι γεγονός όμως ότι από το 2011 έως και την πρόσφατη αυτή ελλιπή νομοθετική ρύθμιση έχουν εξαθλιωθεί οικονομικά πολλές οικογένειες ατόμων με αναπηρία.

Γ. Ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις που θα προωθηθούν για τον διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, καταρχήν θα θέλαμε να μην ληφθεί υπόψη ο γενικός περιοριστικός όρος μη ένταξης των προσώπων που έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό προηγούμενων οφειλών τους, ο οποίος είναι άδικος όχι μόνο για τους φορολογούμενους με αναπηρία/χρόνια πάθηση αλλά και για το γενικό πληθυσμό.

Περαιτέρω και σε σχέση με τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας, π.χ. μείωση του κατώτατου ορίου μηνιαίας δόσης  κ.λπ.

Δα. Λήψη μέτρων για τους εργαζόμενων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενεικών τους.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ έχει ήδη ζητήσει την προστασία των εργαζομένων ΑμεΑ και εργαζομένων γονέων/συζύγων/αδελφών ατόμων με βαριές αναπηρίες από οποιοδήποτε μέτρο σχετικό με εφεδρεία¨, διαθεσιμότητα , απόλυση κ.λπ. Ως εκ τούτου προτείνουμε :

1) επέκταση των διατάξεων του ν. 4093/2012  -μέσω των οποίων έχουν εξαιρεθεί από το μέτρο της διαθεσιμότητας οι προσληφθέντες μέσω του ν. 1648/86 και ν. 2643/98 και εν γένει εργαζόμενοι με αναπηρία 67% - και στα άτομα με αναπηρία, χρόνια πάθηση με ποσοστό 50% έως 66%, των οποίων οι συμβάσεις έχουν κριθεί μέσω ΑΣΕΠ αορίστου χρόνου λόγω του ότι καλύπτουν με την εργασία τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες

3) στο σχεδιασμό ρυθμίσεων εθελουσίας εξόδου από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα να δοθούν κίνητρα σε εργαζόμενους με αναπηρία και γονείς/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία για τη συνταξιοδότησή τους. Π.χ. δικαίωμα συνταξιοδότησης έχουν γονείς/κηδεμόνες/σύζυγοι  ΑμεΑ στην 25αετία εφόσον έχουν στη φροντίδα τους άτομο με αναπηρία υπό την προϋπόθεση έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση μετά το έτος 1993. Το δικαίωμα αυτό για λόγους ίσης μεταχείρισης έχουμε προτείνει να ισχύσει και στους παλαιούς ασφαλισμένους προ του 1993. Σε εργαζόμενους που είναι άτομα με αναπηρία (π.χ. κινητικές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 67%) σε ορυχεία της ΔΕΗ ή εργάζονται ως εναερίτες για 20 και πλέον χρόνια να τους δοθεί το δικαίωμα εθελουσίας εξόδου με πλήρη σύνταξη γήρατος.

Δβ. Μέτρα για την προώθηση της αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα και άτομα με αναπηρία/χρόνια πάθηση και μέλη των οικογενειών τους.

Κατά το σχεδιασμό μέτρων που αφορούν στην αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

1) να μην αποδυναμωθούν σε στελεχιακό δυναμικό οι δημόσιοι φορείς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που παρέχουν υπηρεσίες, υγείας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, μονάδες χρονίων παθήσεων κ.λπ), πρόνοιας (ΚΕΚΥΚΑμεΑ, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ ΑμεΑκ.λπ.) υποστήριξης, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης στα άτομα με αναπηρία (Προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι κ.λπ) .

2) κατά την προετοιμασία των οργανογραμμάτων για δημόσιους υπαλλήλους θα πρέπει  να ληφθεί υπόψη ο υπερβολικός φόρτος εργασιών των ΚΕΠΑ, τα οποία λόγω και έλλειψης  διοικητικών υπαλλήλων δεν μπορούν ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας Ανάλογη και για τους ίδιους λόγους θα πρέπει να είναι και η στήριξη του στελεχιακού δυναμικού του ΕΟΠΥΥ ο οποίος δεν δύναται να προχωρήσει στην εκκαθάριση οφειλών προς τους ασφαλισμένους των ταμείων που έχουν ενταχθεί στον Οργανισμό με ότι συνεπάγεται αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση για την καθημερινή οικονομική ζωή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Ε. Αποκατάσταση συντάξεων των ατόμων με αναπηρία, χρόνια πάθηση και μελών των οικογενειών τους , ιδιωτικού και δημοσίου τομέα  και μισθών των εργαζομένων με αναπηρία και μελών των οικογενειών του του δημοσίου τομέα.

Πρόταση 1η:: Τροποποίηση των διατάξεων του ν.  4011/13 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»  που αφορά στις συντάξεις αναπηρίας του Δημοσίου τομέα.

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4111/13 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:

«Η  περίπτωση δ. της υποπαραγράφου Β.3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής «Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α'210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α'209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α'120) και 1977/1991 (Α'185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε  ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου , γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω».

Πρόταση 2η: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4111/13  σε ότι αφορά το μέτρο της  κατάργησης δώρων εορτών αδείας στους συνταξιούχους δημοσίου τομέα.

Η παρ. 4 του  άρθρου 1 του ν. 4111/13 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:

Στο τέλος της υποπαραγράφου Β.4 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 προτείνουμε να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α'210) ή των άρθρων 100 εως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α'209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α'120) και 1977/1991 (Α'185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε  ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συνταξιούχοι του Δημοσίου , γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω».

Πρόταση 3η: Για εξαιρετικούς λόγους κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων με αναπηρία και εργαζομένων που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και επειδή αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί όλες τις μειώσεις που έχουν επιβληθεί στους μισθούς τους από την αρχή της οικονομικής κρίσης ζητούμε να εξαιρεθούν από το μέτρο της κατάργησης των δώρων εορτών προτείνουμε τη συμπερίληψη του ακόλουθου εδαφίου στο τέλος της υποπαραγράφου Β4 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012.

 

«Από την ρύθμιση της υποπαραγράφου Β4 του ν. 4093/2012 εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή γονείς/σύζυγοι/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και έχουν προσληφθεί μέσω των προστατευτικών διατάξεων του ν. 1648/86 και του ν. 2643/98 στο στενό, ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΔΕΚ,Ο ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού,  και εν γένει τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και γονείς, σύζυγοι /κηδεμόνες που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω  οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με γενικές προκηρύξεις στο στενό, ευρύτερο δημόσιο τομέα ΔΕΚΟ ΟΤΑ Α΄ και Β Βαθμού.

Σχόλιο: Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στον αναπηρικό χώρο είναι αυτοί που δεν έχουν προστατευτεί από τις μειώσεις προηγούμενων εφαρμοστικών νόμων, και ως εκ τούτου έχουν υποστεί δραματικές μειώσεις στα εισοδήματά τους.

 

Πρόταση 4η: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4111/13 που αφορούν στις μειώσεις συντάξεων του ιδιωτικού τομέα. .

 

Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν.4111/13 «Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...» προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:

«Το τελευταίο εδάφιο της υποπαράγραφου ΙΑ5 του Κεφ. ΙΑ αντικαθίσταται ως εξής:  «Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται τα πρόσωπα τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου 4 της παρ.  2 του  άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρό τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80%.

Πρόταση 5η: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4111/13 που αφορούν στο μέτρο της κατάργησης δώρων και εορτών.

Η παρ. 6 του άρθρου 34 του πρόσφατου ν. 4111/2013«Τροποποιήσεις του ν. 4093/12 και Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..» ζητούμε να αντικατασταθεί ως εξής:

«Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ 6 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εξαιρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδαφίου 4 της παρ.  2 του  άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και του ν. 612/77 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 32 καθώς και συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρό τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και συνταξιούχοι οι οποίοι ανήκουν στις κατηγορίες αναπηρίας του ν. 612/77 αλλά έχουν συνταξιοδοτηθεί με γενικές συνταξιοδοτικές διατάξεις.»

Πρόταση 6η : Επαναφορά της διάταξης του ν. 4093/12 σε ότι αφορά την εξαίρεση των συνταξιούχων αναπηρίας από το ηλικιακό όριο χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ.

Η Παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4111/23013 προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:

«Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του ν. 4093/2012, παραμένει σε ισχύ ως έχει.»

ΣΤ.  Νομοθετική ρύθμιση για να καταστεί εύρυθμη η λειτουργία των ΚΕΠΑ και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χορήγηση παροχών στα άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους.

Ο χρόνος  αναμονής και οι αιτούντες στα ΚΕΠΑ για την πιστοποίηση της αναπηρίας αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. Σοβαρός λόγος για αυτή την κατάσταση παραμένει και η ¨παράλογη¨ απαίτηση από αρμόδιες υπηρεσίες να ζητούν από τα άτομα με αναπηρία την κατάθεση αποκλειστικά και μόνο Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ για να πιστοποιήσουν την αναπηρία τους και το βαθμό αυτής. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί η ρύθμιση του φορολογικού νόμου 4110/2013 με την οποία απαιτείται η προσκόμιση Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ  για την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση  και προσώπων που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία. Βάσει αυτής τη ρύθμισης στα ΚΕΠΑ στρέφονται χιλιάδες φορολογούμενοι με αναπηρία/χρόνια πάθηση ακόμα και εάν αυτοί έχουν Γνωμάτευση Αναπηρίας η οποία είτε δεν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της είτε ισχύει εφόρου ζωής.

 

Για να μην κατακλυστεί αναίτια και παράλογα το ΚΕΠΑ με αιτήσεις που αφορούν στην πιστοποίηση αναπηρίας για φορολογική χρήση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση προτείνουμε να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση ως εξής:

 

Νομοθετική διάταξη: Για τη χορήγηση κοινωνικών και οικονομικών παροχών προς άτομα με αναπηρία και χρόνια πάθηση  γίνεται αποδεκτή από κάθε αρμόδια δημόσια αρχή και οιοδήποτε φορέα  οποιαδήποτε γνωμάτευση αναπηρίας έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή εφόσον αυτή ισχύει εφόρου ζωής ή δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.  

 

Πίνακας Αποδεκτών:

-Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά

-Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Υπουργείου Οικονομικών  της βουλής

-Πρόεδρο και Μέλη Υποεπιτροπής για τη μελέτη θεμάτων αναπηρίας της βουλής

-Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα

-Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.Αντ. Μανιτάκη

-Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζιδάκη

-Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Σταϊκούρα.

-Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη

-Γεν. Γραμματέα Υπουργού Οικονομικών

-Πρόεδρο ΟΚΕ

-Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ

Ειδήσεις
19.09.20 10:34:56
«Ιανός»: Και δεύτερος νεκρός από την κακοκαιρία στην Καρδίτσα  CNN GREECEΚακοκαιρία Ιανός: Γυναίκα νεκρή στα Φ...
19.09.20 10:18:30
Κακοκαιρία Ιανός: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στη δίνη του κυκλώνα τις επόμενες ώρες  ΈθνοςΙανός: Πως θα κινηθεί...
19.09.20 10:53:52
Νεκροί λόγω της κακοκαιρίας - καταστροφές από τον κυκλώνα  Η Εφημερίδα των Συντακτών...
19.09.20 08:22:53
Ιανός : Δείτε live την πορεία του  Το Βήμα OnlineΜεσογειακός Κυκλώνας: Η καταστροφή σε εικόνες -Ο «Ιανός» χτύπ...
19.09.20 09:45:09
Κορωνοϊός -Νέα μέτρα από Δευτέρα στην Αττική: Πώς θα δουλεύουμε, τα ποσοστά τηλεργασίας -Το ωράριο στο Δημόσιο &nbs...
18.09.20 23:05:09
«Καταδικάστε τους φασίστες» – Δικαιοσύνη για τη δολοφονία Φύσσα ζήτησαν χιλιάδες διαδηλωτές  In.grΤα 55 δραματ...
18.09.20 10:23:36
Μ. Χρυσοχοΐδης: Να ξεχάσουν οι δουλέμποροι τη διέλευση στο Αιγαίο  Liberal...
19.09.20 11:37:52
Ιανός : Πλήττει την Κορινθία ο κυκλώνας - Πλημμύρισαν τα Λουτρά Ωραίας Ελένης  In.grΚακοκαιρία Ιανός: Πλημμύρε...
19.09.20 09:31:15
Κακοκαιρία «Ιανός»: Απεγκλωβίστηκε η τριμελής οικογένεια στο Καρποχώρι Σοφάδων  iefimeridaΚυκλώνας Ιανός: Επιχ...
19.09.20 08:46:36
Σε mood... Ιανού ο Αρκάς | in.gr  In.grΑρκάς : Το νέο σκίτσο με πρωταγωνιστή τον Ιανό  Τα Νέα Οnline...