Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα
Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 101 87

Τηλ.: 210 5231193

Fax : 210 5235982

Πληροφορίες: Β. Παπασάββα

 

 

 

 

Ημ/νία :  26/3/2013

Αρ.Πρωτ.: οικ. 521

Προς: όπως Πίνακας Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

 

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

 

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου και ύστερα από τη θεσμοθέτηση της προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε αντικατάσταση άλλων τύπων γνωματεύσεων (άρθρο 46, Ν. 4025/2011), ως προϋπόθεση ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, έχει επανειλημμένα παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμων της χώρας να παρερμηνεύουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία ένταξης των δικαιούχων ή και να αρνούνται την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών.

 

Ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αίτησης του ενδιαφερόμενου στα ΚΕ.Π.Α. και της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:

 

1.  Η καταβολή  των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η αναπηρία για την οποία αιτείται την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία διακοπής του επιδόματος και εφόσον έχει καταθέσει αίτηση στα ΚΕ.Π.Α. μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επίδομα διακόπτεται. Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕ.Π.Α. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος προσκομίζει γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. βάσει της οποίας εντάσσεται σε διαφορετική κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης από αυτή που λάμβανε κατά τη λήξη της προηγούμενης γνωμάτευσης, η καταβολή πραγματοποιείται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με την νέα κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης στην οποία εντάχθηκε ο δικαιούχος.

 

2.       Μέχρι την έκδοση των νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπου θα καθορίζονται οι νέοι όροι και τα κριτήρια αναπηρίας για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, είναι αυτονόητο ότι ισχύει το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κατά περίπτωση κάθε πάθηση ή αναπηρία για την οποία χορηγείται επίδομα. Συνεπώς, σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (όπως π.χ. Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας - Συγγενούς Αιμορραγικής Διάθεσης - AIDS,  ινσουλοεξαρτώμενου διαβήτη, Χανσενικών, Κωφαλαλίας), αρκεί η πιστοποίηση της πάθησης ή της αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. και δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας για την χορήγηση επιδόματος. Στους δικαιούχους που ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος με αυτήν την αιτιολογία, το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά από την ημέρα που ανεστάλη.

3.       Στη περίπτωση που τυχόν, μετά την έκδοση του νέου κανονιστικού πλαισίου, η κατατεθειμένη από τον δικαιούχο γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται αυτοδίκαια από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, με σχετική έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.

 

4.       Κάθε προηγούμενη σχετική εγκύκλιος παύει να ισχύει με τη λήψη του παρόντος.

 

 

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και κάθε διακριτική μεταχείριση εις βάρος των αναπήρων πολιτών.

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

 

 

ΕΦΗ ΜΠΕΚΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Δήμος Παλλήνης

17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος

ΤΚ 15 351

 

2. Δήμος Αγ. Παρασκευής

Μεσογείων 448 Α

ΤΚ 15 342

 

3. Δήμος Αιγάλεω

Μαρμαρά 26

ΤΚ 12242

 

4. Δήμος Καλλιθέας

Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος

ΤΚ: 176 74

 

5.  Δήμος Αθηναίων

Λ. Αλεξάνδρας 196

ΤΚ : 115 21

 

6. Δήμος Πειραιά

Ηρ. Πολυτεχνείου 19

ΤΚ: 185 32

 

7. Δήμος Ελευσίνας

Αθηνάς 1 & Ερμού

ΤΚ: 19 200

 

8. Δήμος Μεσολογγίου

Ελ. Βενιζέλου 1

ΤΚ: 30 200

 

9. Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δήμητρας 19

ΤΚ: 68 100

 

10. Δήμος Άρτας

Περ. Οδός & Αυξεντίου

ΤΚ: 47 100

 

11. Δήμος Βέροιας

Μακροχώρι 100

ΤΚ: 59033

 

12. Δήμος Βόλου

Διοικητήριο

ΤΚ: 38 001

 

13. Δήμος Γρεβενών

Διοικητήριο

ΤΚ: 51 100

 

14. Δήμος Δελφών

Γιδογιάννου 31

ΤΚ: 331 00

 

15. Δήμος Δράμας

Διοικητήριο

ΤΚ: 66 100

 

16. Δήμος Ζακύνθου

Ελ. Βενιζέλου 1

ΤΚ: 29 100

 

17. Δήμος Ηγουμενίτσας

ΤΚ: 46100

 

 

18. Δήμος Ηρακλείου

Οδός 1770 αρ. 24

ΤΚ: 71 201

 

19. Δήμος Θεσσαλονίκης

Μοναστηρίου 107 - 109

ΤΚ: 54 627

 

20.Δήμος Ιωαννίνων

Πλ. Πύρρου 1

ΤΚ: 45 221

 

21. Δήμος Καβάλας

Κύπρου 10

ΤΚ: 65 403

 

22.Δήμος Καλαμάτας

Διοικητήριο

ΤΚ: 24 100

 

23. Δήμος Καρδίτσας

Ν. Πλαστήρα 62

ΤΚ: 43 100

 

24.Δήμος Καρπενησίου

Χαρ. Τρικούπη 26

ΤΚ: 36 100

 

25.Δήμος Καστοριάς

Διοικητήριο πρώην Νομαρχίας

 

26.Δήμος Κατερίνης

28ης Οκτωβρίου 40

ΤΚ: 60 100

 

27. Δήμος Κέρκυρας

Σαμαρά  13

ΤΚ: 49100

 

28. Δήμος Κεφαλληνίας

Κτίριο Ξενία

Αργοστόλι

ΤΚ: 281 00

 

29.Δήμος Κιλκίς

Ανδρέα Παπανδρέου 3

ΤΚ: 61 100

 

30.  Δήμος Κοζάνης

Δημοκρατίας 27

ΤΚ: 50 100

 

31.  Δήμος Κομοτηνής

Φιλικής Εταιρείας και Φιλίππου

ΤΚ: 69 100

 

 

32. Δήμος Κορίνθου

Αδειμάντου 22

ΤΚ: 20 100

 

33. Δήμος Λαμίας

Λεωνίδου 11

ΤΚ: 35 100

 

34. Δήμος Λάρισας

Διοικητήριο

ΤΚ: 41 110

 

35. Δήμος Αγίου Νικολάου

Ρούσσου Καπετανάκη 7

Άγιος Νικόλαος

ΤΚ: 72 100

 

36. Δήμος Λειβαδιάς

Σοφοκλέους 15

ΤΚ: 32 100

 

37.Δήμος Λέσβου

Ίμβρου 2

ΤΚ: 81 100

 

38. Δήμος Λευκάδας

Αντ. Τζεβελέκη

κ' Υπ.Αθ. Κατωπόδη

 

39. Δήμος Ναυπλίου

Μπουμπουλίνας 6

ΤΚ: 21 100

 

40. Δήμος Ξάνθης

Διοικητήριο

ΤΚ: 67 100

 

41. Δήμος Πατρέων

Κανάρη 44

ΤΚ: 26 222

 

42.  Δήμος Έδεσσας

Πλατεία Αιγών 1

ΤΚ: 58 200

 

43. Δήμος Πρεβέζης

Περδικάρη 1

ΤΚ: 48100

 

44. Δήμος Πολυγύρου

Διοικητήριο

Τκ: 63 100

 

45. Δήμος Πύργου

Μανωλοπούλου 31

ΤΚ: 27 100

 

46. Δήμος Ρόδου

Ερυθρού Σταυρού 12

 

47. Δήμος Ρεθύμνου

Ζαμπελίου 34

Ταχ. Θυρ. 178

ΤΚ: 74 100

 

48.  Δήμος Σάμου

Διοικητήριο

ΤΚ: 83 100

 

49.  Δήμος Σερρών

Διοικητήριο - Μεραρχίας 36

 

50. Δήμος Σπάρτης

Διοικητήριο Ν.Α. Λακωνίας

2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου

ΤΚ: 23 100

 

51. Δήμος Σύρου

Πάροδος Σ. Καράγιωργα

ΤΚ: 84 100

Ερμούπολη

 

52. Δήμος Τρικκαίων

Β. Τσιτσάνη 31

ΤΚ: 42 100

 

53. Δήμος Τρίπολης

Ελ. Βενιζέλου 34

ΤΚ: 221 00

 

54. Δήμος Φλώρινας

Διοικητήριο

ΤΚ: 53 100

 

55. Δήμος Χαλκιδέων

Xαϊνά 95

ΤΚ: 34 100

 

56. Δήμος Χανίων

Ηρώων Πολυτεχνείου 11

ΤΚ: 73 133

 

57. Δήμος Χίου

Λιβανού 25

 

58. Δήμος Αχαρνών

Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα

Τκ 13 673

 

59. Δήμος Ναυπάκτου

Διός 9 και Βυζαντίου

ΤΚ 30 300

 

 

60. Δήμος Αγρινίου

Τσιμιτσελή 1

ΤΚ 30 100

 

61. Δήμος Αμφιλοχίας

Γ. Στράτου

ΤΚ 30 500

 

62. Δήμος Κω

Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3

Προέκταση Κανάρη - Λάμπη

ΤΚ: 85 300

Κοινοποίηση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

(Ελ. Βενιζέλου 236, 16341, Ηλιούπολη, Αθήνα)

Εσωτερική διανομή:

1.       Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

2.       Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

3.       Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας

4.       Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ

 

Ειδήσεις
19.09.20 10:34:56
«Ιανός»: Και δεύτερος νεκρός από την κακοκαιρία στην Καρδίτσα  CNN GREECEΚακοκαιρία Ιανός: Γυναίκα νεκρή στα Φ...
19.09.20 10:18:30
Κακοκαιρία Ιανός: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στη δίνη του κυκλώνα τις επόμενες ώρες  ΈθνοςΙανός: Πως θα κινηθεί...
19.09.20 08:22:53
Ιανός : Δείτε live την πορεία του  Το Βήμα OnlineΚακοκαιρία Ιανός: Συγκλονιστικό βίντεο από τη Σάμη Κεφαλονιάς...
19.09.20 09:45:09
Κορωνοϊός -Νέα μέτρα από Δευτέρα στην Αττική: Πώς θα δουλεύουμε, τα ποσοστά τηλεργασίας -Το ωράριο στο Δημόσιο &nbs...
18.09.20 23:05:09
«Καταδικάστε τους φασίστες» – Δικαιοσύνη για τη δολοφονία Φύσσα ζήτησαν χιλιάδες διαδηλωτές  In.grΤα 55 δραματ...
19.09.20 11:28:39
Μακρόν υπέρ διαλόγου: Η Τουρκία φαίνεται πως έλαβε το μήνυμα | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  Η Καθημερινή...
19.09.20 03:00:00
Κακοκαιρία «Ιανός»: Αγνοείται ζευγάρι στην Καρδίτσα  iefimeridaΚυκλώνας «Ιανός»: Αγωνία στις Καστανιές στην Κα...
19.09.20 11:37:52
Ιανός : Πλήττει την Κορινθία ο κυκλώνας - Πλημμύρισαν τα Λουτρά Ωραίας Ελένης  In.grΚακοκαιρία Ιανός: Πλημμύρε...
19.09.20 10:54:00
'Ιανός': Δύο νεκροί στην Θεσσαλία - Ανησυχία για τους αγνοούμενους και εικόνες καταστροφής - Κοινωνία | News 24/7 &...
19.09.20 06:56:00
Κακοκαιρία Ιανός: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για απεγκλωβισμό τριμελούς οικογένειας στο Καρποχώρι Σοφάδων  Πρώτο Θέμα...