Έντονη διαμαρτυρία Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων, για τον αποκλεισμό από το επίδομα καυσίμου, των ατόμων με αναπηρία, που τυγχάνουν νόμιμης απαλλαγής τελών κυκλοφορίας για το Ι.Χ. τους, λόγω της αναπηρίας τους

9969 Έντονη διαμαρτυρία Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων για τον αποκλεισμό από το επίδομα καυσίμου SITE