ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (Ε.Ο.Κ.Α)

NATIONAL FEDERATION MOBILITY IPAIRED PEOPLE (N.F.M.I.P)

Μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α)

Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου  236, 163 41, Ηλιούπολη
Τηλέφωνο : 2105224974
Fax : 2105224974
Email : info@eoka.com.gr