Λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρεάζει και την Ομοσπονδίας μας,
η έκδοση της εφημερίδας μας ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ανεστάλη μέχρι νεοτέρας.

Ευελπιστούμε στον μέλλον να είμαστε σε οικονομική θέση να την επανεκδώσουμε

ΤΕΥΧΗ