Η Εκτελεστική Γραμματεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων έχει ως εξής:

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
Πρόεδρος Γερώνυμος Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος Κωνσταντής Κωνσταντίνος
Γενική γραμματέας Θεοδωρακάκη Κορνηλία-Κορίνα
Αναπληρώτρια Γ.Γ. Κατσιμαλή Αθηνά
Ταμίας Κορωναίος Μιχαήλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Δαμάσκος Θεοφάνης
Οργανωτικός Γραμματέας Ψυλλάκης Μιχαήλ