Η Εκτελεστική Γραμματεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων έχει ως εξής:

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
Πρόεδρος Γερώνυμος Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος Χουλιάρας Νικόλαος
Γενική γραμματέας Θεοδωρακάκη Κορνηλία-Κορίνα
Αναπληρωτής Γ.Γ. Μπέλλος Πέτρος
Ταμίας Ψυλλάκης Μιχαήλ
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Δαμάσκος Θεοφάνης
Οργανωτικός Γραμματέας Μούσιος Γρηγόριος