Αίτημα εξαίρεσης των Ι.Χ. των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, που διαθέτουν Δελτίο Μετακίνησης, «Μπλε Κάρτα» από την απαγόρευση ελεύθερης κυκλοφορίας στον δακτύλιο

9857 Αίτημα εξαίρεσης των Ι.Χ. SITE