13/07/12 Ανοιχτή επιστολή της ΕΟΚΑ προς τον Πρωθυπουργό με θέμα: «Σε κίνδυνο η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης(ΕΚΑ)»

Προς: Πρωθυπουργό της Χώρας, κ.Αντώνη Σαμαρά       

Κοιν.: «Πίνακας Αποδεκτών»

Ανοιχτή επιστολή της Ε.Ο.Κ.Α

προς τον Πρωθυπουργό της χώρας

με θέμα:

«Σε κίνδυνο η λειτουργία  του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης(ΕΚΑ)»

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων είναι κοινωνικό-συνδικαλιστικός φορέας που σκοπό του έχει την κοινωνική ένταξη των παραπληγικών και κινητικά αναπήρων και την αλληλοαποδοχή τους από την κοινωνία

Μετά από πολύχρονους αγώνες σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος, το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α), με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 17, του ν. 3868/2010, μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) και μετατράπηκε από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας σε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.  Με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου δόθηκε εξουσιοδότηση για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, για τη ρύθμιση των αναγκαίων οργανωτικών θεμάτων και ζητημάτων  προσωπικού.

Είναι προφανής, λοιπόν, η θέληση του νομοθέτη να διασφαλίσει τη λειτουργία του Ε.Κ.Α. όπως και την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στα άτομα με κινητική αναπηρία της χώρας.

Τον Ιούλιο του έτους 2011, ο τότε Υπουργός Υγείας κ. Αν. Λοβέρδος, προτού εκδοθεί το προαναφερθέν Προεδρικό Διάταγμα και ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβασης του ΕΚΑ. από το σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας στο Ε.Σ.Υ. προχώρησε με την απόφασή Υ4α/οικ. 84627/ΦΕΚ1681ΤΒ΄/28-7-2011 στη διασύνδεση του με το Γενικό Νοσοκομεία Αθηνών ΓΝΑ ¨ΚΑΤ¨.

Η διασύνδεση του ΕΚΑ με το ΓΝΑ΄΄ΚΑΤ΄΄ είχε ως αποτέλεσμα να μην εγκριθεί ο προϋπολογισμός του ΕΚΑ για το έτος 2012. Δυστυχώς τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία του μοναδικού Κέντρου Αποκατάστασης που λειτουργεί στη χώρα συνεχίζονται οξυμένα και το έτος 2013, διότι το ΕΚΑ λειτουργεί ακόμα με Οργανισμό της Πρόνοιας.

Τα οξυμένα αυτά προβλήματα λειτουργίας του ΕΚΑ,  καθώς και η αναγκαιότητα αποσύνδεσης του από το ΚΑΤ έχουν τεθεί κατ’ επανάληψη τόσο στην προηγούμενη όσο και στη σημερινή  ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  από την Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ (Ε.Σ.ΑμεΑ.) και  την Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.).

Το προηγούμενο διάστημα επανειλημμένες ήταν οι δεσμεύσεις των αρμοδίων του  Υπουργείου  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη( διότι αντιλήφθηκαν εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος η διασύνδεση) για την τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 3868/10 με την κατάθεση τροπολογίας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης  του οργανισμού λειτουργίας του Ε.Κ.Α. με κοινή υπουργική απόφαση, και όχι με Π.Δ. Οι δεσμεύσεις όμως έως και σήμερα παραμένουν δεσμεύσεις ενώ τα προβλήματα ολοένα και οξύνονται απειλώντας τη λειτουργία του μοναδικού Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης που διαθέτει η χώρα.

Δυστυχώς, η αποκατάσταση ως θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με κινητική αναπηρία που στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να φτάσουν και να διατηρήσουν το μέγιστο των σωματικών, αισθητηριακών, διανοητικών, ψυχικών και κοινωνικών δυνατοτήτων τους δεν τίθεται στην προκρούστεια κλίνη εξαιτίας  της οικονομικής κρίσης. Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας σε ειδική μελέτη του από το έτος 2001 επεσήμαινε την αδυναμία του δημοσίου συστήματος υγείας να ανταποκριθεί στην τραγική από τότε έλλειψη κλινών αποκατάστασης σε όλη τη χώρα. Οι ανάγκες των  χιλιάδες κινητικά αναπήρων λόγω των αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων καλύπτονται από τότε έως και σήμερα από τις κλίνες του μοναδικού Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης του οποίου η λειτουργία αυτή τη στιγμή βρίσκεται κυριολεκτικά σε απελπιστική κατάσταση.

Τα προβλήματα του ΕΙΑΑ μετονομαζόμενου σε ΕΚΑ αντιμετωπίστηκαν με ευκαιριακό τρόπο. Αυτό καταδεικνύει η Έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων για το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και η επείγουσα επιστολή του τμήματος διαχείρισης-αποθήκης τροφίμων με θέμα : «Σοβαρές ελλείψεις στο διαιτολόγιο ασθενών» στην οποία διαπιστώνεται η αδυναμία του ΕΚΑ να σιτίσει ακόμα και με βασικά είδη διατροφής τους περιθαλπόμενους του.

Η ολιγωρία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν δικαιολογείται όταν η χώρα μας αντιμετωπίζει διαχρονικά την έλλειψη κέντρων αποκατάστασης. Είναι αδιανόητο να μην μπορούν να καλυφθούν και οι στοιχειώδεις ανάγκες ακόμα και της σίτισης των περιθαλπόμενων του μοναδικού Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση όχι μόνο για την τύχη του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης αλλά και για την οργάνωση ενός δικτύου αποκατάστασης με κέντρο αναφοράς το ΕΚΑ που θα καλύπτει τις ανάγκες για αποκατάσταση των ατόμων με κινητικές αναπηρίες της χώρας.

Η ολιγωρία σε θέματα αποκατάστασης των ατόμων με κινητικές αναπηρίες δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από κανένα μνημόνιο και καμία οικονομική κρίση. ΟΗ ολιγωρία των υπευθύνων να δώσουν ουσιαστική  λύση δηγεί τα άτομα με κινητική αναπηρία να προσφεύγουν σε Κέντρα άλλων χωρών με ότι συνεπάγεται αυτό για την οικονομική ζωή των ιδίων αλλά και του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας.

Η Ε.Ο.Κ.Α ως αντιπροσωπευτικότερος φορέας των ατόμων με κινητική αναπηρία ενημερώνει  εσάς και την Κυβέρνηση ότι θα αγωνιστεί με κάθε πρόσφορο μέσο  για να μην διαλυθεί το μοναδικό Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης.

 

Πίνακας Αποδεκτών:

– κ.Ε.Βενιζέλο, Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ

– κ.Φ.Κουβέλη, Πρόεδρο ΔΗΜΑΡ

– κ. Α.Τσίπρα,    Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ

– κ.Π.Καμμένο, Πρόεδρο Ανεξάρτητων Ελλήνων

– κ.Δ.Κουτσούμπα , Γενικο Γραμματέα ΚΚΕ

– κ.Α. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

– κ.Μ.Σαλμά , Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης                                    –

–κ.Φ.Σκοπούλη, Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ.Π.Καλλίρης ,Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

– κ.Χ.Παπανικολάου, Γενική Γραμματέα  Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

– Πρόεδρο και μέλη Δ.Σ. ΚΑΤ-ΕΚΑ

– ΕΣΑμεΑ

– Σύλλογο Εργαζομένων ΕΚΑ

-Φορείς-Μέλη ΕΟΚΑ