Απόφαση σταθμός του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, για την οριοθέτηση των ραμπών διάβασης ΑμεΑ και απαγόρευση στάθμευσης σε απόσταση 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών

9791 Απόφαση σταθμός του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για την οριοθέτηση των ραμπών διέλευσης ΑμεΑ