27/09/2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Προτάσεις Ε.Ο.Κ.Α. για Φορολογικά-Οικονομικά ζητήματα που αφορούν τα Άτομα με Κινητικές Αναπηρίες.

af4659