02/03/16 Διαμαρτυρία για την μη πρόβλεψη ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας από την ΕΣΑμεΑ

af4586