Διευκρινιστική εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Εγκύκλιος_Δελτία_Μετακίνησης_2021