Εθνική Πύλη Αναπηρίας, Κάρτα Αναπηρίας, Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ και Παροχών Αναπηρίας, Ψηφιοποίηση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων Πιστοποίησης Αναπηρίας

10026 Εθνική Πύλη Αναπηρίας, Κάρτα Αναπηρίας, Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ και Παροχών Αναπηρίας SITE