Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και για τον συνοδό των ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

9722 Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (1)