Ελεύθερη η διέλευση Ι.Χ. ΑμεΑ από τα διόδια, ακόμα και χωρίς να επιβαίνει ο πολίτης με αναπηρία

ΚΟΡΙΝΑ ΔΙΟΔΙΑ site11