Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών των Νοσοκομείων για έκδοση Πιστοποιητικού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΑμεΑ

10130 Ενεργοποίηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών site