Εφαρμογή του ν. 4784, 16/3/21 και ειδικότερα του άρθρου 34, αναφορικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε απόσταση μικρότερη των 0,50 μ. από τις ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία

9730Εφαρμογή του ν. 4784, 16 3 21 και ειδικότερα του άρθρου 34, αναφορικά με την απαγόρευση στάθμευση