21/04/10 Κάλυψη δαπανών συνοδού για Λουτροθεραπείας των κινητικά ανάπηρων και δημιουργία αναπηρικών πάρκινγκ στα υποκαταστήματα του Οργανισμού

af3808