16/02/11 Κατάργηση ή μείωση του ΦΠΑ και εφαρμογή της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε αναπηρικά αυτοκίνητα Κινητικά Αναπήρων

af4028