Παράδοση του 1ου αναπηρικού αμαξιδίου από την ΕΟΚΑ, σε μέλος του ΠΑΣΥΠΚΑ

9646 Παράδοση του 1ου αναπηρικού αμαξιδίου από την ΕΟΚΑ, σε μέλος του ΠΑΣΥΠΚΑ