Παράδοση 2ου αναπηρικού αμαξιδίου από την ΕΟΚΑ, σε μέλος του ΠΑΣΑΠ

9651 Παράδοση 2ου αναπηρικού αμαξιδίου από την ΕΟΚΑ, σε μέλος του ΠΑΣΑΠ