Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη Β΄ φάση του πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» έως τις 16 Ιουνίου 2023

10273 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ site