26/03/12 Παρέμβαση της ΕΟΚΑ επί του Σχεδίου Νόμου “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”

Κυρία Πρόεδρε,

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α) είναι ο μοναδικός δευτεροβάθμιος  κοινωνικό-συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τους κινητικά αναπήρους της χώρας μας. Αγωνίζεται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με κινητική αναπηρία στα κοινωνικά δρώμενα.

Μελετώντας  το σχέδιο νόμου που αφορά τις «ρυθμίσεις ηλεκτρονικών, μεταφορών, δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι με το  άρθρο 112 παρ. 2 καταργείται το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 που στην παρ.10α προβλέπεται  στη σύσταση εταιρειών με πάνω από τρία οχήματα να υπάρχει ένα διασκευασμένο όχημα για την εξυπηρέτηση και μεταφορά χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.

Όπως γνωρίζετε η προσβασιμότητα στη Χώρα μας  στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δύσκολη έως απαγορευτική για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και γενικά των εμποδιζόμενων ατόμων.

Δεχόμαστε  πολλά παράπονα  από επισκέπτες που είναι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων τόσο από Χώρες της Ε.Ε  όσο και από άλλα κράτη, για την έλλειψη προσβασιμότητας στα Μ.Μ.Μ.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην επιχειρούμενη κατάργηση νόμων που αντί να εκσυγχρονίζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα υποβαθμίζουν.

Θα περιμέναμε με το νέο νόμο να θεσπιστούν μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν και θα εκσυγχρονίσουν την προσβασιμότητα στα Μ.Μ.Μ. για τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και γενικά για τα εμποδιζόμενα άτομα.

Για το λόγο αυτό ζητούμε στο άρθρο 87 να προστεθεί νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Εφόσον εταιρεία ή συνεταιρισμός κατέχει τουλάχιστον τρεις (3) άδειες Ε.Δ.Χ. ή/και Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτου, η μία εξ αυτών  -κάθε τρεις άδειες- θα αφορά σε όχημα που είναι διασκευασμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων….»

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.