Παραγραφή οφειλών τελών κυκλοφορίας αναπηρικών οχημάτων έως και το 2022, για τις περιπτώσεις που λανθασμένα εκδίδονταν μηδενικά τέλη

10177 Παραγραφή οφειλών τελών κυκλοφορίας αναπηρικών οχημάτων SITE