15/02/12 Προτάσεις για το Σχέδιο Νόμου του ”ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ”

Είναι γνωστό ότι η έλλειψη προσβασιμότητας στη χώρα μας έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στο χώρο των ατόμων με κινητική αναπηρία. Παρά την υπάρχουσα νομοθεσία, στην εφαρμογή της παρατηρούνται αποκλείσεις με αποτέλεσμα η προσβάση να είναι προβληματική.

  1. Ζητούμε την σύσταση Φορέα Ελέγχου ο οποίος θα πιστοποιεί ότι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί  πληρούν τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
  1. Ζητούμε στα παλαιά κτήρια ιδιωτικής χρήσης που δεν υπάρχει προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ να δίνεται η δυνατότητα κατασκευής ανελκυστήρα ή ράμπας χωρίς να απαιτείται ομόφωνη απόφαση των συνιδιοκτητών.
  1. Τα υφιστάμενα κτήρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και χρήση για το κοινό επιβάλλεται μέχρι το 2016 να γίνουν προσβάσιμα. Επίσης να μην εξαιρούνται από την υποχρέωση κατασκευής προσβάσιμου WC τα κτήρια για χρήσεις εμπορίου και γραφείων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού μικρότερου των 100τ.μ.