Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα : «Οπτική Νευρίτιδα –Διαταραχές της οφθαλμικής κινητικότητας και Βυθοσκοπικές ανωμαλίες στην Απομυελινωτική νόσο του ΚΝΣ (Σκλήρυνση Κατά Πλάκας»