Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα : «Παρεμβάσεις Αποκατάστασης Ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στην παιδιατρική ογκολογία»