Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα : «Συναισθήματα μετά από ατύχημα που φέρνει την αναπηρία: Αναγνώριση, Αποδοχή, Διαχείριση»