Πρόσκληση σε Ημερίδα με θέμα : «Ψυχική Ανθεκτικότητα μέσα στην Πανδημία»