03/03/2011 Συναντήσεις στο Υπουργείο Υγείας

Με τον Γενικό Γραμματέα: Έγινε συνάντηση του Προέδρου και του Α΄ Αντιπροέδρου της ΕΟΚΑ κ. Σκόνη Νικολάου και του κ. Μούσιου Γρηγόρη αντίστοιχα, εν πρώτης, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Κατριβάνο Γεώργιο στον οποίο τέθηκαν τα θέματα : α) Της χρηματοδότησης της ΕΟΚΑ και των Οργανώσεων μελλών της, τονίζοντας ιδιαίτερα το πρόβλημα του οριακού σημείου που έχουν φτάσει οικονομικά. Οικονομική κατάσταση η οποία πλέον αγγίζει τα όρια ύπαρξής των οργανώσεων και φτάνει ως και την αναστολή των δράσεων τους και ακόμα χειρότερα την παύση λειτουργίας των . β) Την διατήρηση του Οικοτροφείου του ΕΙΑΑ με την μετάβαση του στο ΕΣΥ ως Ειδικό Νοσοκομείο Αποκατάστασης. Τονίστηκε ιδιαίτερα από την ΕΟΚΑ , ότι την συνέχεια ύπαρξης και λειτουργίας του την θεωρούμε ως μέρος της αποκατάστασης και ιδιαίτερα της Κοινωνικής Αποκατάστασης. Παράλληλα τέθηκε ζήτημα για διαμονή του σε αυτό να καθορισθούν προϋποθέσεις, που έχουν να κάνουν: – με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του Κινητικά Αναπήρου φιλοξενούμενου, – την οικονομική του συμμετοχή με βάση τις εισοδηματικές δυνατότητές του – και το είδος της ασθένειας των Αναπήρων που θα φιλοξενούνται στο οικοτροφείο.

Τονίστηκε ιδιαίτερα η εμμονή της θέσης της ΕΟΚΑ για παραμονή και ενσωμάτωση της μονάδας του οικοτροφείου στο νέο σχήμα και σε καμία περίπτωση να μην αποτελέσει χωριστό κομμάτι της Πρόνοιας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ – Για το μεν οικονομικό ζήτημα εκφράστηκε η μεγάλη οικονομική στενότητα του Υπουργείου να ανταποκριθεί στις ανάγκες, χωρίς να αποκλείεται εντελώς η χρηματοδότηση των οργανώσεων και της ΕΟΚΑ. – Για το θέμα του ΕΙΑΑ μας είπε ότι υπάρχει η προθεσμία να κατατεθεί σχέδιο του νέου σχήματος (ΕΚΑ) έως 17/3/2011 το οποίο θα βγει στο gov. για διαβούλευση και θα συζητηθεί οπωσδήποτε με τα όργανα εκπροσώπησης των Αναπήρων πριν εφαρμοστεί το οτιδήποτε.

Με τον Υφυπουργό:

Στη συνέχεια έγινε συνάντηση των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Τιμοσίδη Μιχάλη και το επιτελείο του, συζητήθηκαν τα θέματα χρηματοδότησης των Οργανώσεων και της ΕΟΚΑ (και τα γενικότερα θέματα χρηματοδότησης) με ιδιαίτερη έμφαση στις οργανώσεις που έχουν δράση και δραστηριότητες τέτοιες που συνιστούν ικανή και αναγκαία προσφορά και γίνονται σήμερα με δαπάνες εκ των ενόντων, ενώ είναι υποχρέωση της πολιτείας να τις προσφέρει στους Κινητικά Αναπήρους . Συζητήθηκε επίσης η αδυναμία της Ομοσπονδίας να πραγματοποίηση σωστά τις καταστατικές της διαδικασίες, μετατοπίζοντας στην ουσία το οικονομικό κόστος στις οργανώσεις της, με μεγάλο πρόβλημα συμμετοχής των Αντιπροσώπων της περιφέρειας στις Γενικές της Συνελεύσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Έγινε μνεία του νόμου περί χρηματοδότησης των αναπηρικών Οργανώσεων, ζήτημα που προβλημάτισε τον Υφυπουργό και υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το όλο ζήτημα χρηματοδότησης με στόχο να λυθεί οριστικά.