14/02/10 Συνάντηση με την Διοικήτρια του ΚΑΑΠ-Βούλας

Στις 12/2/2010 η Ε.Ο.Κ.Α που την εκπροσωπούσε ο Πρόεδρος Σκόνης Νίκος και ο Αντιπρόεδρος Μούσιος Γρηγόρης συναντήθηκαν στο ΚΑΑΠ-Β με την Διοικήτρια κ. Χαλβαντζά, σε προκαθορισμένη συνάντηση που συνέπεσε με την υπόδειξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να της εκθέσουν ζητήματα που αφορούν την προσβάσιμη παραλία που επισκέπτονται την θερινή περίοδο άτομα με αναπηρία για τα καλοκαιρινά μπάνια.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα εξαίρετης συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης.

Τα θέματα που εκθέσαμε τα χωρίσαμε σε δύο κατηγορίες όπως παρακάτω και είναι τα εξής:

Επείγοντα
– Την έγκαιρη εξασφάλιση του κονδυλίου για την λειτουργία της παραλίας και των αναγκών της περιόδου διημέρευσης των λουομένων.
– Την επίστρωση με βιομηχανικό δάπεδο της επιφάνειας που έχει στρωθεί με χαλίκι, με τα αναγκαία έργα απορροής.
-Το άνοιγμα του συρματοπλέγματος δεξιά της εισόδου και την διαμόρφωση του χώρου για πάρκινγκ που μειώθηκαν μετά την τοποθέτηση γκαζόν.
– Την κατασκευή αναπηρικών WC με πλήρη εξοπλισμό που θα εξασφαλίζει τους βασικούς κανόνες υγιεινής, αναγκαίες για τα άτομα με παραπληγία – τετραπληγία, με στόχο να απομακρυνθούν οριστικά οι χημικές τουαλέτες.
– Να δοθεί η παραλία ως χώρος πρόσβασης στο φυσικό περιβάλλον την περίοδο 1/5/2010-31/5/2010 χωρίς να επιτρέπετε η κολύμβηση
και για θερινές διακοπές που θα επιτρέπεται η κολύμβηση το διάστημα 1/6/2010- 31/9/2010 .
– Να ορισθούν (4) 15θημερες περίοδοι διημέρευσης από 1/7/2010-31/8/2010.

Μελλοντικά
– Νέα χωροθέτηση της παραλίας,
– Αλλαγή των ξύλινων σπιτιών με σπίτια ξύλινα Νορμανδικού τύπου, που θα δίνουν δυνατότητα για αξιοπρεπή διαμονή των αναπήρων και των οικογενειών τους με προοπτική φιλοξενίας και χρήση κατά την χειμερινή περίοδο.
– Τέντες σκίασης
– Την διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας αθλητικών χώρων με την ένταξη σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Στο τέλος συμφωνήθηκε να επαναληφθεί άμεσα η συνάντηση και να εξεταστούν όλα τα προβλήματα λεπτομερώς και στο χώρο τους