23/11/09 Τα αιτήματα μας κατά Υπουργείο

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1.Την διαφοροποίηση και την αύξηση του επιδόματος παρά-τετραπληγίας (εξωϊδριματικό), και την πλήρη επιχορήγηση Συνοδού.

– για μεν τους τετραπληγικούς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από 20 σε 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη,
– για δε τους παραπληγικούς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από 20 σε 25 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη και
– Tην πλήρη επιχορήγηση κοινωνικού συνοδού.

Αναλυτικά
Η δύο αυτές βαριές Κινητικές Αναπηρίες (Τετραπληγία-Παραπληγία) διαφέρουν τόσο σε βαρύτητα όσο και στις ανάγκες εξυπηρέτησης της αναπηρίας.
Τετραπληγία, αναπηρία με χαρακτηριστικό την αδυναμία κίνησης και των τεσσάρων άκρων που συνοδεύεται συνήθως από σοβαρά προβλήματα άρθρωσης λόγου, σπαστικότητας κ.α.
Καθιστά υποχρεωτική την βοήθεια άλλου προσώπου σε 24ωρη βάση.
Παραπληγία, αναπηρία με χαρακτηριστικό πρόβλημα την αδυναμία στήριξης, βάδισης και αυτοεξυπηρέτησης που συνοδεύονται συνήθως από σπαστικότητα και προβλήματα σπαστικής κύστης κ.α.
Kαθιστά υποχρεωτική την βοήθεια άλλου προσώπου τουλάχιστον 10 ημέρες το μήνα σε 8ωρη βάση.
Όταν δε συνυπάρχουν προβλήματα κατακλίσεων για τους παραπληγικούς τα πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα και οι ανάγκες τους πλέον απαιτούν συνοδό καθημερινά τουλάχιστον σε 16ωρη βάση.
Στην συνύπαρξη και άλλων αναπηριών και στις δύο περιπτώσεις αναπηρίας η ανάγκη άλλου προσώπου καθίσταται επιτακτικότατη σε 24ωρη βάση.

Το υφιστάμενο καθεστώς σε σχέση με τον συνοδό έχει ως εξής:

Όταν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον ικανό να καλύψει τις ανάγκες των βαριά Κινητικά Aναπήρων, επιφορτίζεται με την φροντίδα του αναπήρου χωρίς καμία οικονομική στήριξη από την πολιτεία, πρόκειται για τους γονείς, τις συζύγους, τα αδέλφια, και
τα παιδιά με ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ζωή τους, τόσο στις σπουδές τους όσο και στην δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης τους.
Το κόστος για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της αναπηρίας επιβαρύνει συνολικά την οικογένεια.
Όταν δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον τα προβλήματα πλέον είναι αξεπέραστα.

Οι συνοδοί (φροντιστές υγείας) σήμερα είναι συνήθως οικονομικοί μετανάστες με φθηνότερη και ανασφάλιστη εργασία, η καθιέρωση πλήρως επιδοτούμενου συνοδού που είναι απαραίτητη, πέρα από την ουσιαστική ανάγκη δίνει παράλληλα την δυνατότητα να υπάρξουν νόμιμες θέσεις Κοινωνικής Εργασίας.

Είναι καθαρό θέμα φροντίδας της πολιτείας στους ανάπηρους πολίτες που έχει υιοθετηθεί από άλλες χώρες.

Είναι δε απόλυτα εναρμονισμένο το αίτημα, με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος.
Ως επίσης με τον Κοινοτικό χάρτη αναγνώρισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αναπήρων και με την διακήρυξη των δικαιωμάτων των αναπήρων πολιτών (απόφαση 3447, Γενική Συνέλευση Των Ηνωμένων Εθνών. (Στις 9 Δεκεμβρίου 1975).

2. Εξομοίωση επιδόματος Ακρωτηριασμένων ή εχόντων Απλασία.

Αιτιολογία
Στο άρθρο 61 παράγραφος 3 του Ν.3518/06 του τότε Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, γίνεται προσπάθεια να εξορθολογισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ακρωτηριασμένων όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2β και 2ε του άρθρου 5 του Ν.3232/04.
Εξαλείφεται μεν , ο όρος «πλήρης» και «υψηλός» ακρωτηριασμός και η προϋπόθεση «να μην επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους» για τους έχοντες διπλό ακρωτηριασμό, αλλά διατηρείται για τους έχοντες μονό ακρωτηριασμό, ωσάν η ύπαρξη τεχνικού μέλους να εξασφαλίζει την λειτουργικότητα και την άρση της αναπηρίας, ενώ αγνοείτε ολοσχερώς η περίπτωση των εχόντων μονές απλασίες.
Για το λόγο αυτό απαιτείται η εξάλειψη της καταχρηστικής προϋπόθεσης του όρου «να μην επιδέχεται εφαρμογή τεχνητού μέλους» και για την περίπτωση του μονού ακρωτηριασμού.
Η αναγραφόμενη προϋπόθεση καθιστά επί της ουσίας, την χορήγηση του επιδόματος ανέφικτη και το ενδιαφέρον της πολιτείας «προσχηματικό» αφού η εφαρμογή τεχνικού μέλους σχεδόν πάντα υφίσταται.
Η αναγραφόμενη προϋπόθεση της μη αποδοχής τεχνικού μέλους, είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Ν.3232/03 για τους ακρωτηριασμένους με ασφάλιση στον Δημόσιο τομέα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: για την χορήγηση επιδόματος σε ακρωτηριασμένους και έχοντες απλασία.
Η παράγραφος 3ε του άρθρου 61 του Ν.3518/06 να επαναδιατυπωθεί (σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3172/2003 για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο) ως ακολούθως:
Παράγραφος 3: Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν.3232/04 να αντικατασταθεί ως εξής:
-«Για τους έχοντες μονό ακρωτηριασμό ή απλασία άνω ή κάτω άκρου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο δεκαπενταπλάσιο του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη με βάση την Ε.Σ.Σ.Ε, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Αποκλειστική νοσοκόμα
Τα Κινητικά Ανάπηρα Άτομα με αναπηρία 67% και άνω να μπορούν να κάνουν απεριόριστα χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας σε κρατικά νοσοκομεία ή κλινικές κρατικές ή ιδιωτικές ή κέντρα αποκατάστασης για όσο διάστημα εγκρίνει ο θεράπων ιατρός.

ΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

1. Κάλυψη δαπανών συνοδού για λουτροθεραπείες.
Οι Βαριά Κινητικά Ανάπηροι έχουν απόλυτη ανάγκη συνοδού και κάλυψης των δαπανών του – δικαίως καλύπτεται για τους τυφλούς, η μη εφαρμογή του μέτρου για τους Κινητικά Αναπήρους είναι άνιση μεταχείριση μεταξύ αναπηριών με την ίδιες ανάγκες.

2.Την επέκταση των διατάξεων του Ν.3232/04 περί χορήγησης εξωϊδρυματικού επιδόματος παρά-τετραπληγίας,
σε όσους έχουν βαριά Κινητική Αναπηρία κάτω άκρων ή άνω και κάτω άκρων ή τριπληγίες και σε αναπηρίες που η κλινική τους εικόνα είναι ίδια με της παραπληγίας – τετραπληγίας και με βλάβη οριστική και μη αναστρέψιμη, να χορηγείται το εξωϊδρυματικό επίδομα, ανεξάρτητα με την αιτία που έχει προκαλέσει την Αναπηρία.

3.Την χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας σε παρά-τετραπληγικούς συνταξιούχους
Να χορηγείται επίδομα απολύτου αναπηρίας σε παρά – τετραπληγικούς συνταξιούχους.
Το λαμβάνουν οι συνταξιούχοι αναπηρίας και θανάτου που χρειάζονται συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση ετέρου προσώπου.
Λόγω έλλειψης νομοθετικής πρόβλεψης δεν το λαμβάνουν οι συνταξιούχοι γήρατος (με εξαίρεση τους τυφλούς οι οποίοι το λαμβάνουν και από τον κύριο και από τον επικουρικό τους φορέα).
Ανάλογο επίδομα ανικανότητας λαμβάνουν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου σύμφωνα με τον Ν.3408/05 άρθρο 5 παρ. 2

ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Καθιέρωση Κάρτας Αναπηρίας – Λειτουργικότητας.

Σοβαρότατο ζήτημα που έχει να κάνει με τα εξαιρετικά άρρωστα φαινόμενα των ρουσφετολογικών και πελατειακών λογικών, αλλά και με περιπτώσεις χρηματισμού για να αποκτηθεί μεγάλο ποσοστό αναπηρίας.
Είναι βαθιά πίστη των Κινητικά Αναπήρων αλλά και όλων των ΑΜΕΑ ότι με τη διαδικασία ορθής κρίσης, θα απαλλαγή το αναπηρικό κίνημα από τους «αναπήρους μαϊμούδες» που λυμαίνονται τα ταμεία εις βάρος της πολιτείας και των πραγματικά αναπήρων πολιτών, η καθιέρωση κάρτας Αναπηρίας -Λειτουργικότητας θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό να πάψει η ταλαιπωρία των ΑμεΑ σε πολλά ζητήματα.
Η κάρτα Αναπηρίας – Λειτουργικότητας έχει καθιερωθεί σε πολλά κράτη της Ευρώπης και έχει εξαγγελθεί η εφαρμογή της κατά κόρον στο παρελθόν.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1. Να Θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα
τα άτομα με Κινητική Αναπηρία και ποσοστό 67% και άνω να θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης στα 25 χρόνια εργασίας στο Δημόσιο τομέα, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ή 7500 ημέρες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και με όριο ηλικίας τα 50 έτη.
2. Παροχή κινήτρων για την αυτοαπασχόληση – επιχειρηματικότητα των κινητικά αναπήρων.
(π.χ. Επιδότηση δημιουργίας επιχείρησης από κινητικά αναπήρους, παροχή συμβούλου επιχειρηματικότητας, κίνητρα για αφορολόγητο των κερδών της επιχείρησης σε ποσοστό 50% κ.α.)
Ενίσχυση των κινήτρων για πρόσληψη από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
(π.χ. απαλλαγή εργοδότη από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη.)
3. Θεσμοθέτηση
επιδοτούμενων δημιουργικών εργαστηρίων από ΜΚΟ αναπήρων, απασχόλησης και εκμάθησης δεξιοτήτων.
4. Αναμόρφωση των εγκυκλίων χορήγησης αναπηρικών βοηθημάτων και αναλωσίμων ειδών απ΄ τους ασφαλιστικούς οργανισμούς με την συμμετοχή Κινητικά Αναπήρων.

ΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

1. Ενιαία αντιμετώπιση των ιδίων Αναπηριών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Το αίτημα γενικά αφορά την εναρμόνιση των διατάξεων που αντίκεινται σε
ίση μεταχείριση ως αφορά την χορήγηση αναπηρικών ειδών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Να συσταθεί επιτροπή
η οποία θα έχει σαν κύριο σκοπό της τον καθορισμό των ορθοπεδικών και άλλων βοηθημάτων, τα οποία θα χορηγούνται σε άτομα με Κινητικά προβλήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Στην επιτροπή να συμμετέχει εκπρόσωπος από την Εταιρία Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης και εκπρόσωπος που θα ορίζεται από την Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων.

ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Την επέκταση των διατάξεων του Ν. 2643/98 περί προστατευόμενης εργασίας.
και στα τέκνα των Κινητικά Αναπήρων δικαιούχων του εξωϊδριματικού επιδόματος.
Όταν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον ικανό να καλύψει τις ανάγκες των βαριά Κινητικά Aναπήρων, επιφορτίζεται με την φροντίδα του αναπήρου χωρίς καμία οικονομική στήριξη από την πολιτεία, πρόκειται για τους γονείς, τις συζύγους, τα αδέλφια, και
τα παιδιά με ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ζωή τους, τόσο στις σπουδές τους όσο και στην δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης τους.
2. Αναμόρφωση και εφαρμογή του Ν.2643/1998.
α. Άμεση εφαρμογή για την προκήρυξη του προβλεπόμενου ετήσιου διαγωνισμού για την υποχρεωτική τοποθέτηση των Ατόμων με Αναπηρία στην αγορά εργασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, του στενού ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων.
β. Να μην αποκλείονται από την χρήση του Ν.2643/1998 κατά την διάρκεια δημοσίευσης και όσο ισχύει η προκήρυξη του διαγωνισμού , όσα άτομα με αναπηρία εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, να υπάρξει χωριστή ποσόστωση από τους πολύτεκνους.

4. Οι δικαιούχοι εξωϊδρυματικού επιδόματος
παραπληγίας και κίνησης να μην εξετάζονται από τις Υγειονομικές επιτροπές πάνω από δύο φορές, εφόσον η πορεία της αναπηρίας κρίνετε μη αναστρέψιμη (να εφαρμόζετε η εγκύκλιος του ΙΚΑ στις Α.Υ.Ε και στα άλλα ασφαλιστικά ταμία αρ. πρωτ. 1151/25/263-10/4/2002).

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΒΑΡΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ

Την επιχορήγηση μηχανικών συστημάτων προσπέλασης κλιμακοστασίων και εξωτερικών αναβατορίων προσπέλασης ορόφων σε Κινητικά Αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον στην κατοικία υπάρχει ιδιοκτησία ή υψηλή κυριότητα και δεν διαθέτει ανελκυστήρα.
Τα άτομα με Κινητική Αναπηρία που κατοικούν σε διαμερίσματα που δεν έχουν ανελκυστήρα, δεν έχουν την δυνατότητα της προσπέλασης των κλιμακοστασίων ή των ορόφων και παραμένουν εντός οικίας τους για πάρα πολύ χρόνο, χωρίς να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα, ούτε να μπορούν να επιτελέσουν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους σαν πολίτες απέναντι στο κράτος, ούτε να υπάρχει δυνατότητα επισκεψημότητας από άτομα της ιδίας αναπηρίας.
Δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλύψουν το αυξημένο έξοδο για την εγκατάσταση μηχανισμών προσπέλασης των κλιμακοστασίων ή των ορόφων.
Είναι μικρός ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, είναι όμως σημαντικό να μην υπάρχει κανένα άτομο που να μην έχει την δυνατότητα πρόσβασης και να ζει σε αποκλεισμό.
Το αναθεωρημένο Σύνταγμα (2001) της χώρας ορίζει με σαφήνεια (άρθρο 21 παράγρ. 6) την υποχρέωση λήψης μέτρων από πλευράς της πολιτείας που εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.

2. Αναπηρικό αυτοκίνητο
– Προκειμένου να γίνει ελκυστική η αγορά αυτοκινήτου, στο παρελθόν καταργήθηκε το ειδικό τέλος ταξινόμησης.
Η µόνη ελάφρυνση που υπάρχει είναι αυτή.
Τώρα µε τις µειώσεις των φόρων, δεν υφίσταται πλέον σχεδόν καµία απαλλαγή,
(αν το αγοράσεις μεταχειρισμένο από µια χώρα του εξωτερικού, σου στοιχίζει πολύ περισσότερο από το να το πάρεις από ένα µη ανάπηρο στην Ελλάδα).
Για την πραγματική ατελή εισαγωγή αναπηρικού αυτοκινήτου όπως ισχύει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, που τα επιδόματα είναι πιο αξιοπρεπή και επιδοτούνται όλες οι προσαρμογές για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας του αναπήρου.
– Με τον αποχαρακτηρισμό νωρίτερα δίνεται η δυνατότητα για αγορά νέου περισσότερο ασφαλούς.
– Τα VAN αγοράζονται από άτομα με βαριές Κινητικές Αναπηρίες, διαθέτουν ηλεκτρονικές η χειροκίνητες ράμπες για επιβίβαση – αποβίβαση του αναπηρικού αμαξιδίου, είναι μεγάλου κυβισμού με μεγάλο οικονομικό κόστος καυσίμων.

Ζητάμε:

α) Κατάργηση του ΦΠΑ για υβριδικά αναπηρικά αυτοκίνητα και θεσμοθέτηση της δυνατότητας αγοράς μεταχειρισμένου από την Ελλάδα.
β) Την δυνατότητα αποχαρακτηρισµού στα 5 έτη, εφόσον το επιθυµεί ο ανάπηρος.
γ) Να δοθεί η δυνατότητα πετρελαιοκίνησης στα αναπηρικά αυτοκίνητα τύπου VAN που εξυπηρετούνται Βαριά Κινητικά Ανάπηροι.
– Οι πολίτες µε Κινητική Αναπηρία, αντικαθιστούν την κινητικότητα τους
σε μεγάλο βαθμό µε το αυτοκίνητο, αποτελεί δε καθοριστικά το μέσο για συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.

3. Την επιδότηση των τεχνικών μετατροπών και την πιστοποίηση τους
Για την οδήγηση αναπηρικού αυτοκινήτου (αφορά την μετατροπή που τοποθετείτε στο τιμόνι, γκάζι-φρένο) όσες είναι τοποθετημένες σήμερα δεν είναι πιστοποιημένες ως εκ τούτου παράνομες.

4. Να θεσμοθετηθεί η προσβασιμότητα σε όλα τα πλοία, και σε
αυτά που εκτελούν δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό.

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Ζητάμε την παρέμβαση του Υπουργείου ώστε να υπάρξει δωρεάν διέλευση από τα διόδια της Αττικής οδού και της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου για τους Κινητικά Αναπήρους κατόχους αδείας αναπηρικού αυτοκινήτου, όπως ισχύει για τα διόδια των Εθνικών οδών.
2. Την υποδομή για προσέγγιση (ράμπες) στις στάσεις των λεωφορείων της Ε.Θ.Ε.Λ για να υπάρξει η δυνατότητα επιβίβασης- αποβίβασης των χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου και δυνατότητα συνέχειας στην διαδρομή τους.
3. Χορήγηση άδειας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου στην Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων προκειμένου να έχει την δυνατότητα μεταφοράς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την δυνατότητα επίσκεψης στις Οργανώσεις μέλη και την φροντίδα ατόμων που αδυνατούν με άλλο μέσω να κινηθούν.
4. Την καθιέρωση pass στα διόδια των Εθνικών οδών προς αποφυγή καθυστερήσεων.

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

1. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΑΠ-Βούλας
Πάντα οι Κινητικά Ανάπηροι αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στις παραλίες της πατρίδας μας.
Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην αναψυχή, στον τουρισμό, στον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο η Πολιτεία υποχρεούται να διασφαλίσει, σύμφωνα με το άρθρο 30 της νέας Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία έχει συνυπογράψει και η χώρα μας.
Το μεγαλύτερο μέρος των παραλιών της πατρίδας μας, είναι απροσπέλαστο από Κινητικά Αναπήρους ιδιαίτερα από χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου.
Υπάρχουν περιπτώσεις που Ο.Τ.Α προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν άτομα με Κινητικά προβλήματα για να αποκτήσουν την πρόσβαση στο αγαθό του νερού, αλλά οι προσπάθειες αυτές βρήκαν αντιμέτωπες αρχές οι οποίες τα ξήλωσαν.
Στο νόμο 2791/2001 ΦΕΚ. 285Α/19.12.01 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» ενώ είναι σαφές το κοινόχρηστο των παραλιών, εν τούτοις χρειάζεται προσθήκη σαφούς άρθρου με το οποίο να επιτρέπονται τα έργα για την πρόσβαση ατόμων με Κινητικά προβλήματα ή ξεκάθαρη ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου.

Έργα που εξασφαλίζουν την πρόσβαση είναι:
α) Βατός διάδρομος για αναπηρικά αμαξίδια που θα οδηγεί σε εξέδρα (2μ Χ 1,5μ) η οποία να απολήγει εντός του νερού, προκειμένου να τοποθετείται στην εξέδρα ειδικό αναβατόριο ανόδου – καθόδου στο νερό ατόμων με βαριά Κινητική Αναπηρία.
β) Παράκαμψη του παραπάνω διαδρόμου που θα οδηγεί στην άκρη της θάλασσας για άτομα με ελαφρότερες Κινητικές Αναπηρίες ή με διαφορετικές που τον έχουν απαραίτητα ανάγκη.

Ελλείψει όλων το παραπάνω, τα Κινητικά Ανάπηρα άτομα φιλοξενούνται από το ΚΑΑΠ-Βούλας σε τμήμα της παραλίας που περιλαμβάνεται στην ιδιοκτησία του, η παραλία αυτή είναι η μοναδική προσβάσιμη παραλία στην Ελλάδα όσο αφορά την είσοδο και έξοδο των Κινητικά Αναπήρων στο αγαθό του νερού.

Υπάρχουν όμως προβλήματα που έχουν να κάνουν:
α) Με την δυνατότητα κίνησης κατά την προσέλευση.
β) Με έλλειψη σκιερών πάρκιν, για άτομα με βαριές Κινητικές Αναπηρίες που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω θερμοκρασίας.
γ) Αναπηρικά WC κατάλληλα εξοπλισμένα.
δ) Έλλειψη χώρων (τεντών ή κατασκευών) που θα εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία με ψεκασμό νερού για τα επακόλουθα των αναπηριών με αναπνευστικά προβλήματα.
– Στην παραλία του ΚΑΑΠ-Βούλας υπάρχουν έξη σπίτια ξύλινης πρόχειρης κατασκευής με τέσσερα κρεβάτια το καθένα, σε αυτά διημερεύουν την θερινή σεζόν οι λουόμενοι (άτομα με Κινητική Αναπηρία), σε τέσσερις 15νθήμερες περιόδους, οι κατασκευές αυτές είναι πρόχειρες και δεν εξυπηρετούν βασικές ανάγκες.
Να δημιουργηθούν τα σωστά καταλύματα που θα προσφέρουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή παραμονή, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και την χειμερινή περίοδο.
Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να μπορούν στο χώρο αυτό να φιλοξενηθούν Κινητικά Ανάπηροι από όλη την Ελλάδα και γιατί όχι και από Ευρωπαϊκές χώρες.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ ΚΤΛ.
Είναι πρώτη ανάγκη να υπάρχει Αναπηρικό πάρκιν, σωστές ράμπες και WC για ΑμεΑ. Ανάλογα με την ιδιομορφία και το μέγεθος του κτηρίου πρέπει να διαθέτουν χειροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια ή όταν πρόκειται για μεγάλους χώρους ηλεκτρικά.
Εφόσον η αρχιτεκτονική των κτηρίων επιτρέπει, να τοποθετηθούν αναβατόρια στις σκάλες για Κινητικά Αναπήρους χρήστες αμαξιδίων.
Τα ανωτέρω αιτήματα τα έχουν θέσει τόσο οι Κινητικά Ανάπηροι της πατρίδας μας, όσο και επισκέπτες Κινητικά Ανάπηροι από όλο τον κόσμο.
Η χρήση των ηλεκτρικών αμαξιδίων είναι απαραίτητη, γιατί όταν είναι μεγάλος χώρος με τα εκθέματα, δεν είναι δυνατό να καλυφθεί με χειροκίνητο αμαξίδιο ή από άτομα με Κινητική Αναπηρία που χρησιμοποιούν βακτηρίες.
– Οι χώροι συνάθροισης κοινού, που τελούνται πολιτιστικά γεγονότα, καθώς και οι κινηματογράφοι, θέατρα και χώροι αναψυχής στερούνται στην πλειοψηφία τους πάρκιν, ράμπες πρόσβασης και αναπηρικά WC, με αποτέλεσμα την αδυναμία επισκεψημότητας τους από Κινητικά Ανάπηρα άτομα.

3. ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Η Γαλάζια σημαία είναι ένας διεθνής θεσμός που στην ουσία επιβραβεύει τις οργανωμένες ακτές και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε περίπου 40 χώρες μέχρι σήμερα.
Ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί από το 1987 (στην Ελλάδα από το 1992) και αποτελεί σύμβολο οργανωτικής και περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας.
Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Foundation for Environmental Education με έδρα τη Δανία και έχει 40 χώρες – μέλη από όλες τις Ηπείρους.
Στα κριτήρια για την απονομή της Γαλάζιας Σημαίας που είναι διεθνές πρότυπο ποιότητας στην παράγραφο, Πρώτες βοήθειες, ναυαγοσώστες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, αναφέρει…… όπως επίσης και εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες για την ασφαλή προσέλευση και παραμονή τους στην παραλία.
Δυστυχώς, δεν συμβαίνει αυτό και πολλές παραλίες με μπλε σημαία δεν έχουν πρόσβαση στο αγαθό του νερού, με αποτέλεσμα, να υπάρχουν πολλά παράπονα από άτομα με Κινητική Αναπηρία του εσωτερικού και του εξωτερικού, να μην εξυπηρετούνται και να δυσφημίζεται η χώρα.

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

1. Είναι μόνιμο πρόβλημα η κατάληψη ραμπών στα πεζοδρόμια ή αναπηρικών πάρκιν από τα αυτοκίνητα των συμπολιτών μας, όπως επίσης η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση εμπορευμάτων σε πεζοδρόμια που στερούν την «ελεύθερη όδευση» των τυφλών και των ατόμων με Κινητικά προβλήματα χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου.
Εξ ίσου μεγάλο πρόβλημα είναι η άναρχη τοποθέτηση στύλων.
Παρακαλούμε για την καλύτερη αστυνόμευση και την παρέμβαση σας για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων.

2. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει ενσκήψει των τελευταίο καιρό και μας προσβάλλει όλους, είναι το φαινόμενο της επαιτείας ιδιαίτερα στα φανάρια από οικονομικούς μετανάστες που προσποιούνται ως επί το πλείστον τους Κινητικά Αναπήρους.
Η συμβολή σας για την εξάλειψη αυτoύ του φαινομένου θα μας βρει απόλυτα συμπαραστάτες.

3. Τα άτομα με Κινητική αναπηρία που είναι κάτοχοι αναπηρικού αυτοκινήτου να μπορούν να εισέρχονται στον δακτύλιο με την επίδειξη του διεθνούς αναπηρικού σήματος στάθμευσης που χορηγεί η αρμόδια διεύθυνση των Νομαρχιών.

4. Επανεργοποίηση του τετραψήφιου αριθμού
για προστασία των ΑμεΑ, για καταγγελίες και ανάγκες.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Α. Μεταγραφές φοιτητών τέκνα Κινητικά Αναπήρων.

Ισχύοντα
Τα τέκνα γονέων εκ των οποίων ένας τουλάχιστον ανήκει στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% .
Δικαιούχοι της μετεγγραφής αυτής της κατηγορίας
μετεγγράφονται σε ποσοστό 1% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

Αίτημα
Άρση του ποσοτικού περιορισμού 1% στις μεταγραφές των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 3282/04, λόγω της σοβαρότητας της αναπηρίας των γονέων τους, η οποία απαιτεί την παρουσία άλλου προσώπου για την φροντίδα τους και αυξημένο κόστος διαβίωσης μακριά από το σπίτι τους.
Να πραγματοποιούνται μεταγραφές φοιτητών εσωτερικού τέκνα ατόμων με Κινητική Αναπηρία άνευ ποσοστού επί του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής και με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
1. Εισαγωγή ειδικού μαθήματος με αντικείμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών με Kινητική Aναπηρία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν τους Κινητικά Αναπήρους. 2. Τη σύσταση ειδικού φορέα ελέγχου των προδιαγραφών προσβασιμότητας και λειτουργικότητας όλων των σχολειών και των Σχολικών δομών Ειδικής Αγωγής. 3. Έγκαιρη παράδοση των διδακτικών βιβλίων.
Τριτοβάθμια
1. Καθιέρωση ειδικού κριτηρίου αξιολόγησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με τις υποδομές προσβασιμότητας και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν αυτά προς τους φοιτητές με αναπηρία.
2. Προτεραιότητα των κινητικά αναπήρων στις φοιτητικές εστίες, η ύπαρξη του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και η στελέχωση τους από καταρτισμένο βοηθητικό προσωπικό. 3. Έγκαιρη παράδοση των συγγραμμάτων κατά την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους.
4. Δημιουργία τίτλου σπουδών στον τομέα της ψυχολογίας αναπήρων, καθώς και εισαγωγή μαθημάτων για την ψυχολογία των αναπήρων στα προπτυχιακά τμήματα Παιδαγωγικών, Δημόσιας Διοίκησης, Ψυχολογίας, και γενικότερα σε προπτυχιακά τμήματα των Α.Ε.Ι.
5. Δημιουργία γνωστικού επιστημονικού πεδίου με τίτλο disability studies (4ετους διάρκειας) όπως ισχύει και στο εξωτερικό.
6. Παροχή κινήτρων με ποσόστωση εισαγωγής ΑμεΑ σε μεταπτυχιακά προγράμματα και διδακτορικές διατριβές.
7. Εισαγωγή στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση ωρών διδασκαλίας και μαθημάτων που θα στοχεύουν στην αποδοχή της διαφορετικότητας και την άρση του αποκλεισμού.
8. Βελτίωση των υποδομών των σχολείων ειδικής αγωγής.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Στα κτήρια των Δικαστηρίων που αναγκάζονται να επισκέπτονται Κινητικά Ανάπηρα Άτομα δεν υπάρχει σωστή προσβασιμότητα και έλλειψη Αναπηρικών πάρκιν (τα υπάρχοντα είναι μονίμως κατηλημένα).
(έχει ανταποκριθεί το Υπουργείο).

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Διόρθωση των διατάξεων του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ. 302 τ.Α)

– Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος που έχει γονέα με Κινητική Αναπηρία τουλάχιστον με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να υπηρετεί 6μηνη θητεία πλησίον της κατοικίας των γονέων του εφόσον υπάρχει μονάδα ή στην πλησιέστερη μονάδα.
– Να συμπεριληφθεί στον Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ. 302 τ.Α) άρθρο που να απαλλάσσει των στρατιωτικών του υποχρεώσεων τον μόνο ή τον μεγαλύτερο γιο, εφόσον υπάρχουν δύο γονείς με Κινητική Αναπηρία και με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Επειδή οι αρμοδιότητες των Υπουργείων είναι ακόμα ασαφής, πιθανό κάποια από τα αιτήματα μας να αφορούν αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου.