19/5/2011 Απόφαση με αριθμό 118 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Α.-ETAM που περιορίζει μέχρι στο 50% τη χρηματοδότηση των αναπηρικών βοηθημάτων από το ΙΚΑ!

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ) εκφράζει την έντονη αγανάκτηση των μελλών της για τον αιφνίδιο και άνευ διαλόγου μονομερή τρόπο επανακαθορισμού των τιμών που καταβάλλει το ΙΚΑ στους ασφαλισμένους με Κινητική Αναπηρία στα ορθοπεδικά είδη και τεχνικά βοηθήματα.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ προχώρησε με αυθαίρετο και απαράδεκτο τρόπο και χωρίς καμιά αιτιολόγηση στον επανακαθορισμό των τιμών σε είδη άκρως απαραίτητα για την αυτονομία και την λειτουργικότητα ατόμων με Κινητικές Αναπηρίες, κάνοντας μείωση πλέον του 50% από τις τιμές του ελεύθερου εμπορίου.

Στην ουσία αυτή η ενέργεια μετακυλύει το επιπλέον κόστος στους Κινητικά Αναπήρους οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους, όταν το εισόδημα τους δεν φτάνει ούτε την αναπηρία τους να εξυπηρετήσουν.

Η Ε.Ο.Κ.Α, βλέποντας ότι τα άτομα με κινητικές αναπηρίες βρίσκονται μπροστά στην πλήρη οικονομική εξαθλίωσή τους, απαιτεί   τον  συμβουλευτικό ρόλο των οργανώσεων των ατόμων με Κινητική Αναπηρία , στον εκ  νέου επανακαθορισμό των τιμών.

Κύριε Διοικητά,

 

Ζητάμε να δώσετε  τέλος στην αγανάκτηση χιλιάδων Κινητικά Αναπήρων και παράλληλα να συστήσετε επιτροπή από εκπροσώπους της  ΕΣΑμεΑ, της ΕΟΚΑ, των μεγαλύτερων Πανελλαδικών Συλλόγων Κινητικά Αναπήρων  και εκπροσώπων του ελεύθερου εμπορίου αναπηρικών ειδών, προκειμένου να σας εκθέσουμε τα προβλήματα που προέκυψαν από την αποσυρθείσα εγκύκλιο και να συμβάλλουμε στον εκ νέου επανακαθορισμό των τιμών των αναπηρικών ειδών που  καταβάλλει το ΙΚΑ στους ασφαλισμένους με Κινητική Αναπηρία στα ορθοπεδικά είδη και τεχνικά βοηθήματα .

 

 

Ελπίζουμε να εισακουστούμε για το καλύτερο όλων μας.