13/07/12 Παρέμβαση του Υπουργού για δίκαιη αντιμετώπιση υποψηφίων με παραπληγία ή άλλη κινητική αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67%, στην εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Προς: –κ.Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Άθλησης

-Επιτροπή ΚΕΣΥ για την εξέταση   ενστάσεων αποφάσεων Επιτροπής Πιστοποίησης Σοβαρών Παθήσεων για  Εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Κοιν.:-ΕΣAμεΑ

Φορείς-Μέλη ΕΟΚΑ

 

Θέμα: «Παρέμβαση του Υπουργού για δίκαιη αντιμετώπιση υποψηφίων με παραπληγία ή άλλη κινητική αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67%, στην εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ».

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΚΕΣΥ,

Η Επιτροπή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», εξαντλώντας την αυστηρότητά της, βασιζόμενη στο άρθρο 35 του Ν.3794/09 εξέδωσε αρνητική γνωμάτευση σε  άτομο με παραπληγία, επειδή είχε ποσοστό 67 % και όχι άνω του 67%, όταν προσήλθε για εξέταση προκειμένου να κάνει χρήση του δικαιώματος εισαγωγής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άνευ εξετάσεων. Το προαναφερόμενο άτομο είναι δικαιούχος του επιδόματος παραπληγίας ως έμμεσα ασφαλισμένο από τον πατέρα του.

Δυστυχώς στην Χώρα μας υπάρχουν αδικίες όταν άτομα με την ίδια κλινική εικόνα  και με σοβαρά κινητικά προβλήματα όπως παραπληγία- τετραπληγία, να έχουν ποσοστό αναπηρίας από τις επιτροπές, 67% έως 100%, με αποτέλεσμα άλλοι να ωφελούνται των ευεργετικών διατάξεων των νόμων και άλλοι να απορρίπτονται.

Η παραπληγία – τετραπληγία είναι από τις βαρύτατες  κινητικές αναπηρίες με πολύ αυξημένο κόστος διαβίωσης. Επομένως η αυστηρότητα του νομοθέτη στην περίπτωση των δικαιούχων εξωϊδρυματικού επιδόματος, αποτελεί κατάφορη αδικία.

Επίσης η προτροπή για κατάθεση νέας γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ, απαιτεί μεγάλη αναμονή και θα υπερβεί τον χρόνο εισαγωγής για το πανεπιστημιακό έτος 2013-2014.

Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε την παρέμβασή σας για τους αιτούντες  με παραπληγία και σοβαρές κινητικές αναπηρίες, που έχουν κάνει ένσταση για τους ίδιους λόγους, να δοθεί   η δυνατότητα να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του αρθ.35 του ν. 3794/09.

Επιπροσθέτως με δεδομένο ότι ο νέος Πίνακας προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας δεν περιέχει την ένδειξη 67% και άνω, σας ζητούμε όπως εξετάσετε την τροποποίηση – βελτίωση του άρθρου 35 του ν. 3794/09, ώστε να καλύψει τα άτομα με σοβαρές  κινητικές αναπηρίες και ποσοστό 67%.