14/02/10 Συνάντηση με τον ΓΓ Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατριβάνο

Στις 11/2/2010 έγινε συνάντηση της Ε.Ο.Κ.Α με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Ομοσπονδία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος της Σκόνης Νίκος, ο Αντιπρόεδρος Μούσιος Γρηγόρης και ο Γενικός Γραμματέας Ζησόπουλος Δημήτρης, στην συνάντηση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Πανανός Αριστείδης.
Από τον Γενικό Γραμματέα εκφράστηκε η πολιτική βούληση και η πρόθεση του Υπουργείου να ικανοποιήσει δίκαια αιτήματα που δεν έχουν βαρύ οικονομικό κόστος λόγω της οικονομικής συγκυρίας και να στηρίξει όπου του ζητηθεί η γνώμη τα αιτήματα μας αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Τα θέματα που καταθέσαμε ήταν τα εξής:

1.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αιτήματα
– Ένταξη του Ε.Ι.Α.Α στο Ε.Σ.Υ, εκσυγχρονισμός πρόσληψη προσωπικού.
– Ίδρυση νέων με χωροταξική υποδομή.
και στόχο την εξυπηρέτηση όλων των ανθρώπων που έχουν ανάγκη αποκατάστασης σε όλη την Ελλάδα για να σταματήσει η μετανάστευση σε άλλες χώρες.
– Να φιλοξενηθεί η Ομοσπονδία σε κτήριο από τα άδεια που υπάρχουν στο Ε.Ι.Α.Α για ενημέρωση των κινητικά αναπήρων σε ζητήματα που τους αφορούν, να δημιουργηθεί χώρος συναναστροφής, ψυχαγωγίας και αλληλοενημέρωσης για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων αναπηρίας μεταξύ των αναπήρων στα καθημερινά προβλήματα.
– Παράλληλα να ενταχθεί ο αθλητισμός στην αποκατάσταση και να αποτελέσει ο χώρος φυτώριο αθλητών που θα στελεχώνουν τον ειδικό αθλητισμό.
Απάντηση
– Το θέμα του Ε.Ι.Α.Α έχει ενταθεί στον γενικότερο προγραμματισμό και θα αντιμετωπιστεί θετικά σε συνεργασία με τον νέο Διοικητή που θα ορισθεί σύντομα.
– Θα δημιουργηθούν μονάδες αποκατάστασης που θα λειτουργούν στα νοσοκομεία.
– Απόλυτα θετική στάση για την παραχώρηση χώρου από τα κλειστά κτήρια του Ε.Ι.Α.Α προκειμένου να δημιουργηθεί παράρτημα της Ομοσπονδίας, χώρος συναναστροφής και ψυχαγωγίας με στόχο να αναπτυχθούν και οι αθλητικές δραστηριότητες (ειδικού αθλητισμού).
Ζητήθηκε από την Ομοσπονδία να καταθέσει προϋπολογισμό για την επισκευή και λειτουργία του ανοιχτού γηπέδου Μπάσκετ, στη λογική της σύνδεσης του αθλητισμού με την αποκατάσταση.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Αιτήματα
– Άμεση πρόσβαση σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και στους οικογενειακούς ιατρούς.
Τα παρακάτω που αφορούν την προσβασιμότητα δεν είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου , τα θέσαμε με την λογική να υποστηριχθούν και από το Υπουργείο Υγείας.
– Εφαρμογή και συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την τέλεση έργων προσβασιμότητας εντός ορισμένου χρόνου με κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία.
– Την μεγάλη δυνατότητα που ανοίγεται με το σχέδιο Καλλικράτης (ενοποίηση Δήμων) και την συνεργασία της Πολιτείας με τους μεγάλους δήμους για την επίλυση των βασικών θεμάτων προσβασιμότητας.
Απάντηση
-Την έκπληξη του εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, κατ΄ επανάληψη έχουν δοθεί εντολές για την προσβασιμότητα των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα το ξαναδεί το Υπουργείο.
– Ενημερωθήκαμε ότι έχει δοθεί εντολή για να σταματήσει η συνεχή ταλαιπωρία των αναπήρων από τις επιτροπές, εφόσον η αναπηρία δεν είναι αναστρέψιμη.
– Για την δυνατότητα επισκεψημότητας των οικογενειακών ιατρών από τους Κινητικά αναπήρους – δεν έχει αναφερθεί ποτέ αυτό το πρόβλημα αλλά, επειδή είναι μεγάλο θα μελετηθεί και θα υπάρξει απάντηση.
Θα υπάρχει η στήριξη του Υπουργείου Υγείας στα ζητήματα προσβασιμότητας γενικά.

3. ΚΑΡΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Αιτήματα
Αναφερθήκαμε ότι πλήρες το αίτημα το στηρίζει η Συνομοσπονδία μας και σαφώς το στηρίζουμε και οι Κινητικά Ανάπηροι, που ιδιαίτερα στο χώρο μας θα λύσει σημαντικά ζητήματα που απασχολούν και έχουν να κάνουν με την κίνηση και την ταχεία εξυπηρέτηση.
Βάλαμε το ζήτημα εκτός της αναπηρίας και της λειτουργικότητας για τους Κινητικά Αναπήρους που η σωστή καταγραφή της μέτρησης θα βοηθούσε ακόμα και στην χορήγηση αναπηρικών ειδών.
Απάντηση
Στην πρόθεση του Υπουργείου είναι να λυθεί το θέμα, ήδη επεξεργάζεται την εφαρμογή κάρτας αναπηρίας με σκοπό να πάψει η ταλαιπωρία στις υπηρεσίες, αλλά και όπου ζητείται επιβεβαίωση της αναπηρίας.
Η Απάντηση του Γενικού Γραμματέα ήταν ότι σε αυτή την φάση δεν έχει ιδιαίτερο λόγο η μέτρηση της λειτουργικότητας και δεν προσθέτει τίποτα στο στόχο εφαρμογής της κάρτας.
4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 2643/98
Το θέμα θέσαμε είναι αρμοδιότητα του Υπουργείο εργασίας και αφορά την επέκταση του άρθρου περί προστατευόμενης εργασίας και στα τέκνα των Κινητικά Αναπήρων-ζητήσαμε την στήριξη και του Υπουργείου Υγείας δεν μας την αρνήθηκε ο Γενικός Γραμματέας.

Για τα αιτήματα που η εφαρμογή τους έχει οικονομικό κόστος ήταν απόλυτα αρνητικός στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Ζητήματα που θέσαμε:

1. Την διαφοροποίηση και αύξηση του εξωϊδριματικού επιδόματος σε Παραπληγικούς – Τετραπληγικούς.
2. Την επιχορήγηση συνοδού.
3.Την εξομοίωση επιδόματος ακρωτηριασμένων και εχόντων απλασία όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του δημοσίου «σε σχέση με το σκέλος που δεν επιδέχεται τεχνικού βοηθήματος» .
4. Την επιχορήγηση αποκλειστικής νοσοκόμας για όσο διάστημα ο θεράπων ιατρός (κρατικού νοσοκομείου) θεωρεί αναγκαίο.
5. Την επέκταση του εξωϊδρυματικού επιδόματος σε αναπηρίες με την αυτή κλινική εικόνα της παραπληγίας.
Σε αυτό το αίτημα μας ζήτησε να προσκομίσουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δικαιώνει το αίτημα.
6. Την μηδενική συμμετοχή
– σε φάρμακα και τεχνικά αναπηρικά βοηθήματα σε Κινητικά Αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
7. Την αύξηση
– του επιδόματος όσων κινητικά αναπήρων λαμβάνουν 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη σε 15 ημερομίσθια και με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΑΠ-Β

Εκθέσαμε όλα τα προβλήματα που έμειναν από την παρέμβαση για τον καλλωπισμό της παραλίας το καλοκαίρι του 2009 (χαλίκι, παρκινγκ, WC κτλ.), ως επίσης τις σωστές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην παραλία, την έγκαιρη λειτουργία της και εκταμίευση του κονδυλίου για την διημέρευση των Κινητικά Αναπήρων και των οικογενειών τους.
Για την παραλία μας παρέπεμψε στην Διοικήτρια του ΚΑΑΠ-Β κ. Χαλβαντζά για συντονισμό και επίλυση.